Zář 13, 2023
143 Zobrazení
0 0

Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice)

Malleus Maleficarum, česky známý také jako „Kladivo na čarodějnice,“ je historický text, který byl napsán v roce 1486. Jedná se o jedno z nejznámějších děl, která se věnovala lovům na čarodějnice a procesům s čarodějnicemi v Evropě během středověku a raného novověku. Autorství „Malleus Maleficarum“ je připisováno dvěma dominikánským mnichům, Heinrichu Kramerovi a Jacobovi Sprengerovi.
 Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice)
Tento text měl významný vliv na honbu na čarodějnice v Evropě, protože poskytoval návod na odhalování a stíhání čarodějnic. „Malleus Maleficarum“ tvrdil, že čarodějnice jsou spojeny s démonickými silami a že je třeba je zneškodnit, aby byla zachována křesťanská víra a morálka.

Hlavní témata „Malleus Maleficarum“ zahrnují:
Identifikace čarodějnic: Text popisuje, jak identifikovat čarodějnice a jaká chování a znaky by měly být považovány za podezřelé.
Metody výslechu: Důležitou částí knihy jsou metody výslechu, které byly často brutální a vedly k doznání čarodějnic. V tomto ohledu mělo „Malleus Maleficarum“ velký vliv na praxi mučení při stíhání čarodějnic.
Povaha čarodějnic: Text popisuje představu o tom, jaké byly čarodějnice a jaká byla jejich spojení s ďáblem.
 Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodějnice)
„Malleus Maleficarum“ se stalo jedním z nejdůležitějších textů v oblasti stíhání čarodějnic a pomohlo utvářet a rozšiřovat víru v existenci čarodějnic a potřebu jejich pronásledování během té doby. Text byl široce používán jako právní argument pro stíhání a popravu čarodějnic v Evropě. V průběhu času byl „Malleus Maleficarum“ kritizován za své kruté a nehumánní postupy, a dnes je často považován za symbol temného období stíhání čarodějnic v dějinách.

Kategorie:
Zajímavosti


Napsat komentář