Čvn 3, 2024
140 Zobrazení
0 0

Atomic Energy Lab Kit – Radioaktivní hračka

V roce 1950 uvedla společnost A. C. Gilbert na trh hračku, která měla vzbudit zájem dětí o vědu a technologie: Radioactive Atomic Energy Lab Kit. Tato sada obsahovala skutečné radioaktivní materiály, včetně vzorků uranové rudy a Geiger-Muellerova čítače. V té době se věřilo, že šíření znalostí o jaderné energii je důležité pro budoucnost země, a tak se i tato hračka stala populární mezi dětmi i rodiči.

Sada obsahovala:

  • Geiger-Muellerův čítač pro detekci radiace
  • Cloudovou komoru pro vizualizaci radioaktivních částic
  • Vzorky uranové rudy (autunit, torbernit, uraninit a karnotit)
  • Instrukce k provádění experimentů

Děti mohly s touto sadou provádět různé experimenty, například měřit radioaktivitu uranové rudy, sledovat stopy radioaktivních částic v cloudové komoře a dozvědět se o principech jaderného štěpení.

Nicméně, s odstupem času se ukázalo, že Radioactive Atomic Energy Lab Kit představovala značné zdravotní riziko pro děti. Uránové rudy obsahovaly radioaktivní izotopy, které mohly uvolňovat škodlivé záření do ovzduší. Děti, které si s touto sadou hrály, byly vystaveny radiaci, která mohla vést k rakovině a dalším zdravotním problémům.

V roce 1957 Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) v USA zakázal prodej Radioactive Atomic Energy Lab Kit. Od té doby se stala tato hračka symbolem nebezpečnosti neodpovědného používání radioaktivních materiálů.

Příběh Radioactive Atomic Energy Lab Kit slouží jako varování před riziky radioaktivního znečištění a zdůrazňuje důležitost bezpečnosti hraček. Dnes je tato sada vzácným sběratelským předmětem, ale je důležité si uvědomit, že není bezpečná pro manipulaci a měla by být uchovávána mimo dosa

Kategorie:
Zajímavosti


Napsat komentář