Srp 27, 2023
519 Zobrazení
0 0

Během svatební přípravy přistoupí ženich

Během svatební přípravy přistoupí ženich ke knězi s neobvyklou nabídkou:
„Podívejte, dám vám 1000 korun, pokud změníte svatební sliby. Když se dostanete k té části, kde bych měl slíbit ‘lásku, úctu a poslušnost’ a ‘být jí navždy věrný’, ocenil bych, kdybyste zrovna toto vypustil.“
Podal duchovnímu 1000 korunovou bankovku a spokojeně odešel.
V den svatby, když přišel čas na ženichovy sliby, podíval se kněz mladému muži do očí a řekl:
„Slibuješ, že před ní padneš na zem, poslechneš každý její příkaz a přání, přineseš jí snídani do postele každé ráno vašeho života a navždy přísaháš před Bohem a svojí milující ženou, že už se nikdy ani nepodíváš na jinou ženu, tak dlouho, dokud budete oba živi?“
Ženich polkl naprázdno, rozhlédl se a řekl slabým hlasem: „Ano, slibuji,“ a pak se naklonil ke knězi a sykl:
„Myslel jsem, že jsme se dohodli.“
Kněz dal ženichovi do ruky 1000 korunovou bankovku a zašeptal:
„Udělala mi lepší nabídku.“

Kategorie:
Vtipy


Napsat komentář