Pro 20, 2023
187 Zobrazení
0 0

Centralia: Město duchů

Centralia je opuštěné hornické město v Pensylvánii, které je známé svým podzemním požárem uhelné sloje. Požár začal v roce 1962 a od té doby hoří nepřetržitě. Město bylo v důsledku požáru opuštěno a dnes je z něj jen troska. Centralia je známá svou temnou historií a je často využívána jako inspirace pro hororové příběhy a filmy. Město bylo například předobrazem města duchů v románu Stephena Kinga „Všechno to zní jako vánoční písnička“.
Centralia: Město duchů
V roce 1962 došlo k požáru v jednom z místních dolů. Požár se však rozšířil do podzemních uhelných slojí a začal hořet nepřetržitě. Požár vznikl v jednom z dolů, který se nacházel pod městem. V dole se nacházela skládka odpadků, která byla zapálena vandaly. Požár se rychle rozšířil do podzemních uhelných slojí a začal hořet nepřetržitě. Požár způsobil řadu problémů. Zemina nad požárem se začala propadat a vznikaly trhliny. V některých případech se propadly i celé domy. Požár také způsobil znečištění ovzduší. Město je obklopeno kouřem a prachem, který může způsobit zdravotní problémy.

V důsledku požáru bylo město opuštěno. V roce 1981 opustilo Centralii posledních 53 obyvatel. Město bylo prohlášeno za nebezpečné a bylo uzavřeno pro veřejnost. V roce 1992 stát Pensylvánie odkoupil Centralii od jejích vlastníků. Dnes je Centralia městem duchů. Domy jsou prázdné a ulice jsou zarostlé. Město je však stále nebezpečné. Turisté, kteří se do města vydají, by měli být opatrní a měli by se vyhnout propadlým místům.
Centralia: Město duchů
Je možné, že Centralia bude jednou zcela pohlcena požárem. Stát Pensylvánie však plánuje postavit protipovodňovou hráz, která by měla zabránit dalšímu propadu země. Pokud se to podaří, může se stát, že se některé budovy v Centralii podaří zachránit. Centralia je jedinečné město, které je symbolem nebezpečí těžby uhlí. Město je připomínkou toho, že příroda dokáže být mocná a že člověk by měl být ohleduplný k životnímu prostředí.

Kategorie:
Zajímavosti


Napsat komentář