Led 9, 2024
206 Zobrazení
0 0

Největší skládka na světě

Největší skládka na světě je Sudokwon, která se nachází v Jižní Koreji, asi 30 kilometrů od hlavního města Soulu. Je to největší skládka na světě z hlediska objemu ukládaného odpadu. Ročně se na ni uloží až 6,3 milionu tun odpadu, což je asi 17 % celkového množství odpadu vyprodukovaného v Jižní Koreji.

Skládka byla otevřena v roce 1992 a od té doby se rozrostla do rozměrů 170 hektarů. Dosahuje výšky až 100 metrů a je pokryta vrstvou zeminy a hlíny. Skládka je obehnána zdí a je vybavena systémem odvodnění a kontroly emisí. Odpad na skládce Sudokwon je směs komunálního odpadu, průmyslového odpadu a stavebního odpadu. Největší část odpadu tvoří papír, plast, sklo a kov. Odpad je nejprve tříděn a recyklovatelný odpad je předán k recyklaci. Ostatní odpad je dále rozdrcen a uložen na skládku.
Největší skládka na světě
Sudokwon představuje významnou ekologickou zátěž pro okolní prostředí. Odpad z ní produkuje skleníkové plyny, které přispívají ke změně klimatu. Odpad také obsahuje toxické látky, které mohou pronikat do podzemních vod a půdy. Odpad, který se na skládce Sudokwon ukládají, rozkládá se a produkuje skleníkové plyny, zejména metan a oxid uhličitý. Metan je 25krát účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. V roce 2019 skládka Sudokwon vyprodukovala 6,3 milionu tun skleníkových plynů. To představuje asi 3 % celkových emisí skleníkových plynů v Jižní Koreji.

Odpad, který se na skládce Sudokwon ukládají, obsahuje také toxické látky, jako jsou těžké kovy, dioxiny a furany. Tyto látky mohou pronikat do podzemních vod a půdy a kontaminovat je. V roce 2019 bylo na skládce Sudokwon naměřeno zvýšené množství těžkých kovů, jako je olovo, kadmium a rtuť. Bylo také naměřeno zvýšené množství dioxinů a furanů.
Největší skládka na světě
Vláda Jižní Koreje se snaží snížit dopady skládky Sudokwon na životní prostředí. Na skládce jsou instalovány systémy pro zachycování skleníkových plynů a toxických látek. Na skládce je také instalován systém pro úpravu odpadních vod. Tento systém pomáhá odstranit toxické látky z odpadních vod, které jsou odváděny z skládky. Vláda také podporuje recyklaci a kompostování odpadu. V roce 2019 se v Jižní Koreji recyklovalo 59 % komunálního odpadu.

Skládka Sudokwon je navržena tak, aby vydržela až do roku 2040. Vláda Jižní Koreje však uvažuje o jejím uzavření dříve. Vláda chce podporovat recyklaci a kompostování odpadu, aby snížila objem odpadu, který je ukládán na skládky.

Kategorie:
Světová nej


Napsat komentář