Dub 16, 2024
211 Zobrazení
0 0

Největší solární elektrárna na světě

Bhadla Solar Park v indickém státě Rádžasthán je v současnosti největší solární elektrárnou na světě. S instalovaným výkonem 2,255 GWp (gigawatt peak) produkuje dostatek energie pro napájení více než 1,2 milionu domácností. Elektrárna se rozkládá na ploše 14,5 km² a je tvořena více než 4 miliony solárních panelů.

Výstavba Bhadla Solar Parku probíhala v několika fázích. První fáze byla dokončena v roce 2017 a od té doby se elektrárna neustále rozšiřuje. V roce 2020 dosáhla elektrárna svého plného instalovaného výkonu 2,255 GWp.
Největší solární elektrárna na světě
Bhadla Solar Park využívá monokrystalické křemíkové solární panely. Tyto panely jsou nejúčinnějším typem solárních panelů na trhu a dokáží přeměnit až 22 % slunečního záření na elektřinu.

Bhadla Solar Park má významný dopad na životní prostředí v Indii. Elektrárna pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Zároveň vytváří pracovní místa a podporuje rozvoj indického solárního průmyslu.

Bhadla Solar Park je jen jedním z mnoha solárních parků, které v Indii v posledních letech vyrostly. Indická vláda plánuje do roku 2030 instalovat 40 GW solárních elektráren. Bhadla Solar Park tak bude i nadále hrát důležitou roli v rozvoji indické obnovitelné energie.

Kategorie:
Světová nej


Napsat komentář