Dub 1, 2023
771 Zobrazení
0 0

Velrybí zpěv

Velrybí zpěv je fascinující fenomén, který se vyskytuje u některých druhů velryb, především u kytovců. Jedná se o zvukové projevy, které samci vydávají během období rozmnožování, aby si získali pozornost samiček.

Velryby vydávají zvuky pomocí speciálních orgánů, které se nacházejí v jejich hlavě. Tyto zvuky jsou velmi hlasité a některé z nich mohou být slyšeny až na vzdálenost desítek kilometrů. Velryby mohou vydávat různé druhy zvuků, jako jsou například nízkofrekvenční řečové projevy, série kliknutí, štěkání a podobně.
Velrybí zpěv
Každý druh velryby má svůj vlastní typický zpěv, který se v průběhu času mění. Samci jednoho druhu velryby se naučí zpívat stejný zpěv a opakují ho během celého období rozmnožování. Tento zpěv může trvat i několik hodin a samci se mohou střídat v jeho vydávání. Zpěv velryb také může obsahovat různé fráze a vzorce, které se průběžně mění a vyvíjejí.

Velryby zpívají především v teplých vodách tropických a subtropických oblastí a je to jeden z nejzajímavějších projevů jejich chování. Nicméně v současné době se kvůli nadměrnému rybolovu a znečištění oceánů stávají velryby ohroženými a jejich zpěv může být slyšen stále méně často.

Kategorie:
Zajímavosti


Napsat komentář