Pro 1, 2023
263 Zobrazení
0 0

Největší důl na světě

Největším dolem na světě je povrchový důl Bingham Canyon v americkém státě Utah. Bingham Canyon je povrchový důl v americkém státě Utah. Je to největší člověkem vyhloubená jáma na světě a největší povrchový důl na světě. Důl se nachází v pohoří Oquirrh Mountains, asi 40 kilometrů jihozápadně od města Salt Lake City. Důl je známý svou rozsáhlostí a produktivitou. Je to největší zdroj mědi v Severní Americe a jeden z největších na světě.
Největší důl na světě
Důl Bingham Canyon byl založen v roce 1863. Původně se jednalo o malý důl, který se zaměřoval na těžbu zlata a stříbra. V roce 1870 však byly objeveny velké zásoby mědi v oblasti. Důl se rychle rozšířil a stal se jedním z největších dolů na světě. Důl byl vždy důležitým zdrojem mědi pro Spojené státy. Během první světové války byl důl klíčovým zdrojem mědi pro americkou armádu. Během druhé světové války byl důl opět důležitým zdrojem mědi pro americkou armádu.

V roce 1976 se důl stal majetkem společnosti Kennecott Copper Corporation. V roce 1996 společnost Kennecott Copper Corporation koupila společnost Rio Tinto. Důl Bingham Canyon je nyní majetkem a provozován společností Rio Tinto.

Důl Bingham Canyon je největším zdrojem mědi v Severní Americe. Ročně produkuje asi 1,2 milionu tun mědi. Měď je důležitý kov, který se používá v mnoha průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví, elektroniky a strojírenství. Měď se v dole Bingham Canyon těží pomocí řady technik, včetně těžby s buldozery, hydraulických štítů a vrtných a nabíjecích strojů. Měděná ruda je poté zpracována v továrně na zpracování mědi, která se nachází na okraji dolu.
Největší důl na světě
Důl Bingham Canyon má významný dopad na životní prostředí. Důl má za následek emise prachu a znečišťování vody. Důl také způsobil změnu krajiny v okolí. Důl vypouští prach do vzduchu, který může způsobovat zdravotní problémy lidem a zvířatům. Důl také vypouští vodu kontaminované těžkými kovy, která může poškodit životní prostředí. Důl Bingham Canyon se snaží snížit svůj dopad na životní prostředí. Důl používá technologie ke snížení emisí prachu a znečišťování vody. Důl také investuje do obnovy krajiny v okolí dolu.

Důl Bingham Canyon je stále v provozu a očekává se, že bude těžit měď ještě mnoho let. Důl však čelí řadě výzev, včetně snižujících se zásob mědi a narůstajícího tlaku na ochranu životního prostředí. Důl Bingham Canyon je fascinujícím místem, které představuje významnou část historie a ekonomiky Spojených států. Důl však také představuje výzvy, které je třeba řešit, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí.

Kategorie:
Světová nej


Napsat komentář